Willemen Polska

Willemen Polska Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 7
00-893 Warszawa
info@willemen.pl
VAT: PL 779-22-74-00

Willemen Konstrukcje Sp. z o.o.

Design, fabrication and assembly of steel structures

Projektowanie, produkcja i montaż konstrukcji stalowych

Willemen Konstrukcje Sp. z o.o.
 
Seat / Siedziba:
ul. Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa
biuro@willemen.pl
VAT: PL 108-00-17-255
 
Technical-Commercial Office / Biuro Techniczno-Handlowe:
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Tel +48 32 207 26 13
biuro@willemen.pl
VAT: PL 108-00-17-255

De Waal Polska Sp. z o.o.

Design and execution of foundation piles using technologies such as CFA piles, prefabricated piles, SDP or screw piles, CPT soil testing

Projektowanie I wykonywanie pali fundamentowych w oparciu o technologie pali CFA, pali prefabrykowanych, pali przemieszczeniowe SDP oraz wykonywanie badań CPT

De Waal Polska Sp. z o.o.
 
Seat / Siedziba:
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 41/4, 60-842 Poznań
biuro@dewaal.pl
VAT: PL 779-23-15-704
 
Technical Office / Biuro Techniczne:
ul. Dekoracyjna 3, p. 301
65-722 Zielona Góra
Tel +48 68 459 30 02
biuro@dewaal.pl

© 2014 Willemen Groep nv